Χωρίς εικόνα

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Αγαπητοί γονείς και κηδεμόνες, Αγαπητά παιδιά, Η υποχρεωτική διακοπή των μαθημάτων συνεχίζεται, γι’ αυτό κι εμείς πρέπει να προετοιμαστούμε όσο το δυνατό καλύτερα, χρησιμοποιώντας εναλλακτικούς […]