Οι εκπαιδευτικοί, οι μαθητές και οι μαθήτριες του 5ου Δημοτικού Σχολείου Νάουσας ευχαριστούμε την εταιρεία Accenture Α.Ε. για την ευγενική δωρεά δύο μεταχειρισμένων φορητών υπολογιστών στο Σχολείο μας. Η προσφορά αυτή θα συμβάλλει στην αναβάθμιση του παρεχόμενου εκπαιδευτικού έργου και στην ποιότητα της εκπαιδευτικής διαδικασίας.

Ευχαριστήριο