Εκπαιδευτική επίσκεψη στο ΚΠΕ Νάουσας

Εκπαιδευτική επίσκεψη στο ΚΠΕ Νάουσας

Στα πλαίσια του Περιβαλλοντικού Προγράμματος “Βαδίζοντας στα μονοπάτια της αρκούδας” επισκεφθήκαμε το ΚΠΕ Νάουσας (5-4-2017), όπου οι μαθητές και οι μαθήτριες επιμορφώθηκαν από τους εκπαιδευτικούς του ΚΠΕ σχετικά με την οροσειρά του Βερμίου, τη χλωρίδα της περιοχής, τις απειλές του

Ομιλία για την Υγιεινή Διατροφή

Ομιλία για την Υγιεινή Διατροφή

Την Τρίτη, 4 Απριλίου 2017, στα πλαίσια των δράσεων μετάβασης από το Νηπιαγωγείο στο Δημοτικό και του Δικτύου Διασχολικής Συνεργασίας που έχει συσταθεί μεταξύ του 5ου Νηπιαγωγείου και του 5ου Δημοτικού Σχολείου Νάουσας, πραγματοποιήθηκε, για τους μαθητές/τριες του Νηπιαγωγείου και