Εγγραφές μαθητών/τριών στην Α΄ Δημοτικού για το σχολικό έτος 2022-23

Ανακοινώνεται ότι σύμφωνα με το Π.Δ. 79/2017 και την Φ.6/18474/Δ1/18-02-2022 εγκύκλιο του Υ.ΠΑΙ.Θ. οι εγγραφές για το σχολικό έτος 2022–2023 θα πραγματοποιηθούν από την 1η έως και την 20η Μαρτίου 2022. Στην Α’ τάξη Δημοτικού θα εγγραφούν όσα παιδιά γεννήθηκαν από 01–01–2016