ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΡΑΣΗ Η ΤΣΑΝΤΑ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ – ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2019

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΡΑΣΗ Η ΤΣΑΝΤΑ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ – ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2019

Αγαπητοί γονείς και κηδεμόνες,   Οι Παρασκευές του Οκτωβρίου που η τσάντα θα μένει στο σχολείο είναι: 11 Οκτωβρίου 25 Οκτωβρίου Παρακαλείσθε τις Παραπάνω Παρασκευές να βάζετε στην τσάντα και τα βιβλία της Δευτέρας.   Νάουσα,  7- 10- 2019   Το