Εγγραφή μαθητών στην Α΄ Γυμνασίου για το σχ. έτος 2023-2024

Παρακαλούνται οι γονείς και οι κηδεμόνες των μαθητών της ΣΤ΄ τάξης του σχολείου να καταθέσουν στον Δ/ντή του σχολείου υπεύθυνη δήλωση μόνιμης κατοικίας συνοδευόμενη από σχετικό αποδεικτικό (απόδειξη από ΔΕΚΟ ή Φορολογική δήλωση). Παρακαλούνται οι ενέργειες να έχουν ολοκληρωθεί ως

Ευχαριστήριο

Ευχαριστήριο

Οι εκπαιδευτικοί, οι μαθητές και οι μαθήτριες του 5ου Δημοτικού Σχολείου Νάουσας ευχαριστούμε την εταιρεία Accenture Α.Ε. για την ευγενική δωρεά δύο μεταχειρισμένων φορητών υπολογιστών στο Σχολείο μας. Η προσφορά αυτή θα συμβάλλει στην αναβάθμιση του παρεχόμενου εκπαιδευτικού έργου και