ΕΠΑΝΕΝΕΡΞΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

Τη Δευτέρα 11 Ιανουαρίου 2021 ξεκινούν κανονικά τα μαθήματα δια ζώσης. Η προσέλευση και η αποχώρηση των μαθητών θα πραγματοποιείται τις ώρες που ίσχυαν και πριν τη διακοπή των μαθημάτων. Παρακαλούμε πολύ να τηρούνται οι ώρες προσέλευσης και οι αποστάσεις

ΕΓΓΡΑΦΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΤΗΝ Α΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧ. ΕΤΟΣ 2020-2021

Παρακαλούνται οι γονείς και οι κηδεμόνες των μαθητών της ΣΤ΄ τάξης του σχολείου να καταθέσουν στο Δ/ντή του σχολείου υπεύθυνη δήλωση μόνιμης κατοικίας συνοδευόμενη από σχετικό αποδεικτικό (απόδειξη από ΔΕΚΟ ή Φορολογική δήλωση). Παρακαλούνται οι ενέργειες να έχουν ολοκληρωθεί ως