Παρακαλούνται οι γονείς και οι κηδεμόνες των μαθητών της ΣΤ΄ τάξης του σχολείου να καταθέσουν στον Δ/ντή του σχολείου υπεύθυνη δήλωση μόνιμης κατοικίας συνοδευόμενη από σχετικό αποδεικτικό (απόδειξη από ΔΕΚΟ ή Φορολογική δήλωση). Παρακαλούνται οι ενέργειες να έχουν ολοκληρωθεί ως την Πέμπτη 15 Δεκεμβρίου 2022.

Ο Διευθυντής του Σχολείου
Κελεπούρης Γεώργιος

Εγγραφή μαθητών στην Α΄ Γυμνασίου για το σχ. έτος 2023-2024