Με βάση την εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας, Αθλητισμού και Θρησκευμάτων ( Αρ. Πρωτοκόλλου: Φ.6/21383/Δ1 / 28-02-2024) οι εγγραφές των μαθητών /ριών στην Α΄ τάξη των Δημοτικών Σχολείων όλης της χώρας για το σχολικό έτος 2024-2025 θα πραγματοποιηθούν από 1 έως 20 Μαρτίου 2024.

Επισημαίνεται ότι τη σχολική χρονιά 2024-2025 στην Α ́ Τάξη του Δημοτικού Σχολείου θα φοιτήσουν οι μαθητές/ριες που γεννήθηκαν 1-1-2018 έως και 31-12-2018.

Ειδικότερα στο 5ο Δημοτικό Σχολείο Νάουσας, θα εγγραφούν οι μαθητές/ριες που έχουν ως διεύθυνση κύριας κατοικίας της οικογένειας στα γεωγραφικά όρια που έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα μας.

(Για τα γεωγραφικά όρια του σχολείου  επιλέξτε εδώ)

Διαδικασία εγγραφής:

Οι εγγραφές των μαθητών θα γίνονται καθημερινά από τις 10-12 π.μ. μετά από τηλεφωνική επικοινωνία με τον Διευθυντή κ. Εξηντάρα Μιχάλη (Τηλ. 2332022239 και 6932369394), προκειμένου να κανονιστεί ραντεβού με τον κάθε γονιό χωριστά, για να αποφευχθεί συνωστισμός και να εξυπηρετηθούν όλοι χωρίς προβλήματα.

Τα δικαιολογητικά που θα πρέπει να προσκομίσει ο γονιός είναι:

1. Βεβαίωση Φοίτησης Νηπιαγωγείου και Πιστοποιητικό Φοίτησης Νηπιαγωγείου για την εγγραφή στο Δημοτικό.

  1. Μέχρι την ημερομηνία έκδοσης του «Πιστοποιητικού φοίτησης», το νηπιαγωγείο εκδίδει «Βεβαίωση Φοίτησης» η οποία θα προσκομιστεί από τον γονέα ή τον κηδεμόνα του/της μαθητή/τριας για την εγγραφή του/της στο Δημοτικό. Η Βεβαίωση Φοίτησης δύναται να εκδίδεται και ηλεκτρονικά μέσω της ΕΨΠ (gov.gr)
  2. Το Πιστοποιητικό Φοίτησης στο Νηπιαγωγείο εκδίδεται με τη λήξη της διδασκαλίας των μαθημάτων (14 Ιουνίου 2024) και διαβιβάζεται αυτεπάγγελτα από το Νηπιαγωγείο στο Δημοτικό Σχολείο εγγραφής του/της μαθητή/τριας.

2. Υπεύθυνη δήλωση στοιχείων του μαθητή (δίνεται από το σχολείο για συμπλήρωση από τον γονέα, ονοματεπώνυμο παιδιού, ημερομηνία γέννησης, πιθανή γνωμάτευση από ΚΕΔΔΥ, τηλέφωνα επικοινωνίας και E-MAILS)

3. Πιστοποιητικό γέννησης ( θα το αναζητήσει το σχολείο )

4. Βιβλιάριο εμβολίων (το μπλε, που θα πρέπει να φέρετε)

5. Ατομικό Δελτίο Υγείας  ( θα σας δοθεί κατά την εγγραφή του παιδιού σας στο σχολείο, για να πάτε αφού συνεννοηθείτε τηλεφωνικά σε παιδίατρο του ΕΣΥ , ΙΚΑ-ΠΕΔΥ, όταν αυτό γίνει εφικτό-λίγο αργότερα: τηλ. Παιδιατρικού Τμήματος Νοσοκομείου Νάουσας 2332050215, τηλ. ΙΚΑ -ΠΕΔΥ 2332028680 )

6. Αποδεικτικό Διεύθυνσης κατοικίας ( συνήθως φωτοτυπία λογαριασμού Δ.Ε.Η. με δικαιούχο το γονιό )

Φοίτηση μαθητών/τριών στο Ολοήμερο Πρόγραμμα.

Οι μαθητές/τριες εγγράφονται στο Προαιρετικό Ολοήμερο Πρόγραμμα κατόπιν σχετικής αίτησης-δήλωσης των γονέων /κηδεμόνων τους και  χωρίς προϋποθέσεις.

Φοίτηση μαθητών /τριών στο τμήμα Πρωινής Ζώνης (7:00-8:00)

Στο τμήμα αυτό δικαίωμα συμμετοχής έχουν μαθητές/τριες οι οποίοι είναι εγγεγραμμένοι/ες και φοιτούν στο Προαιρετικό Ολοήμερο Πρόγραμμα.

Ο Διευθυντής του Σχολείου

Μιχαήλ Εξηντάρας

Εγγραφές στην Α΄ τάξη για το σχολικό έτος 2024-25