Τί είναι, η Σχολική Βία και τι Εκφοβισμός (ΣΒΕ);

Η Σχολική Βία είναι το φαινόμενο κατά το οποίο ένας μαθητής κάνει επίδειξη δύναμης, απειλεί και εξαναγκάζει έναν πιο αδύναμο και μικρότερο συμμαθητή του. Αυτό που κάνει ο συγκεκριμένος μαθητής (που τον αποκαλούμε «θύτη») είναι να επιβάλλει τη θέλησή του, επειδή είναι μεγαλύτερος και δυνατότερος από τον συμμαθητή του (το «θύμα»). Συνήθως, η πράξη αυτή είναι επαναλαμβανόμενη, σκόπιμη και συχνή. Ο «θύτης» επιτίθεται με διάφορους τρόπους στο «θύμα» του πολλές φορές. Επίσης, τις περισσότερες φορές, οι δυο μαθητές («θύτης» και «θύμα») διαφέρουν ως προς τη σωματική τους δύναμη. Ο «θύτης» είναι πάντοτε δυνατότερος και ισχυρότερος από το «θύμα» του.

Μαζί με τον όρο Σχολική Βία, τα τελευταία χρόνια μπήκε στο λεξιλόγιό μας και ο όρος Εκφοβισμός. Αν με τον όρο Σχολική Βία αναφερόμαστε στο γενικότερο φαινόμενο της εκδήλωσης παραβατικής συμπεριφοράς, με τον όρο Εκφοβισμός αναφερόμαστε σε αυτήν την ίδια την πράξη επιβολής και παρενόχλησης και απειλών από τον «θύτη» προς το «θύμα». Πολλές φορές, όμως, η Σχολική Βία θεωρείται  συνώνυμη του Εκφοβισμού.

Σχολική Βία και ο Εκφοβισμός μπορεί να συμβεί σε όλα τα σχολεία και σε όλες τις σχολικές τάξεις,

ακόμα και στο δικό σου σχολείο.

Η Σχολική Βία έχει πολλές μορφές. Μπορεί να είναι σωματική, λεκτική ή αποκλεισμός από τις ομάδες (παρέες). Καμιά μορφή δεν είναι πιο ελαφριά από μια άλλη μορφή βίας.

ΘΥΜΗΣΟΥ!

Η βία οδηγεί πάντοτε σε περισσότερη βία.

Αντιμετώπισέ την

Σ Π Α Σ Ε    Τ Η    Σ Ι Ω Π Η

Με αυτό το σύνθημα  και με τη συμμετοχή της εκπαιδευτικού ειδικής αγωγής Θάλειας Μπιτέρνα όλες οι τάξεις του σχολείου μας μίλησαν για το σχολικό εκφοβισμό, για τους τρόπους αντιμετώπισής του, για περιστατικά που βίωσαν οι ίδιοι…….

Στο τέλος συμφώνησαν όλοι σπάζοντας ένα μπαλόνι να ΣΠΑΝΕ ΤΗ ΣΙΩΠΗ κάθε φορά που γίνονται μάρτυρες περιστατικού σχολικής βίας ή εκφοβισμού.

Δείτε την παρουσίαση

   

Παγκόσμια ημέρα σχολικού εκφοβισμού – 6 Μαρτίου