Την Τρίτη 24 Φεβρουαρίου, στο 5ο Δημοτικό Σχολείο Νάουσας, στο πλαίσιο της ενδοσχολικής επιμόρφωσης που διοργανώνει το σχολείο κάθε βδομάδα, κατά τις απογευματινές ώρες, για τους εκπαιδευτικούς του σχολείου, η καθηγήτρια των Αγγλικών, Κουγιουμτζόγλου Μάρθα,  μας επιμόρφωσε σχετικά με τη “Χρήση Διαδραστικού Πίνακα”. Την ευχαριστούμε θερμά.

2015-02-24 15.27.23_640x480 2015-02-24 15.27.37_640x480 2015-02-24 15.27.56_640x480 2015-02-24 15.27.59_640x480 2015-02-24 15.28.01_640x480 2015-02-24 15.28.05_640x480 2015-02-24 15.28.34_640x480 2015-02-24 15.28.38_640x480 2015-02-24 15.29.10_640x480 2015-02-24 15.29.13_640x480 2015-02-24 15.29.47_640x480 2015-02-24 15.29.52_640x480 2015-02-24 15.30.11_640x480 2015-02-24 15.30.18_640x480 2015-02-24 15.30.20_640x480 2015-02-24 15.30.22_640x480 2015-02-24 15.30.24_640x480 2015-02-24 15.30.27_640x480 2015-02-24 16.14.21_640x480 2015-02-24 16.14.26_640x480 2015-02-24 16.14.34_640x480 2015-02-24 16.14.44_640x480 2015-02-24 16.14.50_640x480 2015-02-24 16.14.52_640x480

ΕΝΔΟΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ-Χρήση Διαδραστικού Πίνακα