3 Δεκεμβρίου – Ημέρα αφιερωμένη στα άτομα με αναπηρία.

Η ημέρα αυτή τηρείται και προωθείται από τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών από το 1992.

Η επιλογή της ημερομηνίας αυτής συνδέεται με την υιοθέτηση από το διεθνή οργανισμό στις 3 Δεκεμβρίου 1982 του προγράμματος δράσης για τα ΑΜΕΑ, το οποίο οδήγησε στην υπογραφή της διεθνούς Σύμβασης για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία στις 30 Μαρτίου 2007 (Η Κύπρος την κύρωσε το 2011 και η Ελλάδα το 2012).

Στόχος της είναι να προωθήσει την κατανόηση των ζητημάτων αναπηρίας, την κινητοποίηση για την υποστήριξη, την αξιοπρέπεια, τα δικαιώματα και την ευημερία των ατόμων με αναπηρία.

Η Ημέρα αυτή δίνει την ευκαιρία στις κυβερνήσεις, στους οργανισμούς και στις κοινωνίες να εστιάσουν την προσοχή τους στα δικαιώματα και τις δυνατότητες των ανθρώπων με αναπηρία.

Πηγή: https://www.sansimera.gr/worldays/78

Στο σχολείο μας οι μαθητές της Γ’ τάξης είχαν την ευκαιρία, με τη βοήθεια της δασκάλας ειδικής αγωγής Μπιτέρνα Θεολογίας να συμμετείχαν σε  δραστηριότητες ευαισθητοποίηση και κατανόησης της αναπηρίας.

                             

3 Δεκεμβρίου – Παγκόσμια ημέρα ατόμων με αναπηρίες