Στην Υπεύθυνη Σχολικών Δραστηριοτήτων υποβλήθηκε το παρακάτω σχέδιο Πολιτιστικού Προγράμματος, για το σχολικό έτος 2014-2015:

  1. Πρόγραμμα Πολιτιστικών Θεμάτων, με θέμα: «Γερμανική λογοτεχνία- εμπρός, πάμε!» από την εκπαιδευτικό της Γερμανικής γλώσσας Δημητριάδου Χριστίνας, στην ΣΤ΄τάξη.
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2014-2015