Στην Υπεύθυνη Σχολικών Δραστηριοτήτων υποβλήθηκαν τα παρακάτω σχέδια Περιβαλλοντικών Προγραμμάτων, για το Σχολικό Έτος 2014-2015

  1. Πρόγραμμα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, με θέμα: «Μπήκε το νερό στ΄αυλάκι», από τον εκπαιδευτικό της Δ΄ τάξης Ζώγιο Γεώργιο.
  2. Πρόγραμμα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, με θέμα: «Τα μονοπάτια του τόπου μας», από τους εκπαιδευτικούς Μάινο Κων/νο (Φυσικής Αγωγής) και Κουγιουμτζόγλου Μάρθα (Αγγλικών), στις τάξεις Ε΄& ΣΤ΄.
  3. Πρόγραμμα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, με θέμα: «Ο δρόμος του νερού στη Νάουσα: προσέγγιση μέσα από τις τέχνες, με όραμα τη βιώσιμη πόλη» από την Αβραμίδου Βαρβάρα, Διευθύντρια του σχολείου, στις τάξεις Γ΄ & Δ΄ (Το παραπάνω πρόγραμμα θα πραγματοποιηθεί στο πλαίσιο του Κοινωνικού Σχολείου στον άξονα της Αισθητικής Αγωγής).
  4. Πρόγραμμα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, με θέμα: «Γίνομαι Ενεργός Πολίτης ? Ανακυκλώνω τα οργανικά υπολείμματα της διατροφής μου», από την Αβραμίδου Βαρβάρα, Διευθύντρια του σχολείου, στις τάξεις Ε΄ & ΣΤ΄ (Το παραπάνω πρόγραμμα θα πραγματοποιηθεί στο πλαίσιο του Κοινωνικού Σχολείου στον άξονα της Διατροφής).

 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 2014-2015