Παρακαλούνται οι γονείς και οι κηδεμόνες των μαθητών της ΣΤ΄ τάξης του σχολείου να καταθέσουν στον Δ/ντή του σχολείου υπεύθυνη δήλωση μόνιμης κατοικίας συνοδευόμενη από σχετικό αποδεικτικό (απόδειξη από ΔΕΚΟ ή Φορολογική δήλωση). Παρακαλούνται οι ενέργειες να έχουν ολοκληρωθεί ως την Παρασκευή 10 Δεκεμβρίου 2021.

Ο Διευθυντής του Σχολείου
Κελεπούρης Γεώργιος

 

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΜΟΝΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ

ΕΓΓΡΑΦΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΤΗΝ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧ. ΕΤΟΣ 2022-2023