ΕΓΓΡΑΦΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΤΗΝ Α΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧ. ΕΤΟΣ 2020-2021

Παρακαλούνται οι γονείς και οι κηδεμόνες των μαθητών της ΣΤ΄ τάξης του σχολείου να καταθέσουν στο Δ/ντή του σχολείου υπεύθυνη δήλωση μόνιμης κατοικίας συνοδευόμενη από σχετικό αποδεικτικό (απόδειξη από ΔΕΚΟ ή Φορολογική δήλωση). Παρακαλούνται οι ενέργειες να έχουν ολοκληρωθεί ως την Πέμπτη 21 Ιανουαρίου 2021.

Ο Διευθυντής του Σχολείου
Κελεπούρης Γεώργιος