Αξιότιμοι γονείς και κηδεμόνες
Αγαπητά μας παιδιά

Από την Τετάρτη 18 Νοεμβρίου 2020, θα ξεκινήσουν τα μαθήματα σύγχρονης εκπαίδευσης μέσω της πλατφόρμας Cisco Webex. Για το λόγο αυτό, αύριο θα σταλούν στα e-mail που έχετε δηλώσει το πρόγραμμα των μαθημάτων και τα links εισόδου στη Webex. Το πρόγραμμα θα “ανέβει” και στην ιστοσελίδα του σχολείου. Ο κάθε εκπαιδευτικός, σε συνεννόηση και μ’ εσάς θα μπορέσει να προβεί στις απαραίτητες αλλαγές, ώστε να επιτύχουμε το μέγιστο δυνατό αποτέλεσμα. Ταυτόχρονα, θα ενεργοποιηθούν και οι ηλεκτρονικές τάξεις (e-class και e-me). θα σας παρακαλούσα να παρακολουθείτε τόσο τα e-mails που έχετε δηλώσει, όσο κι εκείνα που δημιουργήσατε στο Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο για τυχόν μηνύματα επικοινωνίας από τους εκπαιδευτικούς σας.

ΠΡΟΣΟΧΗ! Τα links που θα σας στείλω για είσοδο στη Webex, ΔΕΝ τα κοινοποιείτε και δεν τα δίνετε σε κανέναν. Αφορούν αποκλειστικά τους μαθητές της τάξης σας και τον εκάστοτε εκπαιδευτικό.
Δε χρειάζεται να αγχώνεστε και να ανησυχείτε καθώς, στο μέτρο του δυνατού, το σχολείο θα είναι δίπλα σας για την οποιαδήποτε βοήθεια.

Να είστε καλά.

Κελεπούρης Γιώργος

Εξ αποστάσεως εκπαίδευση