Αγαπητοί γονείς

Σύμφωνα με την  υπ. αρίθμ. 53476/ΓΔ4 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 1171, τ.Β ?/04-4-2017), σχετικά με την επιλογή δεύτερης ξένης γλώσσας στο Γυμνάσιο, σας γνωρίζουμε ότι:

 

Οι γονείς/κηδεμόνες των μαθητών/τριών που έχουν λόγους να αλλάξουν στην Α΄ γυμνασίου την επιλογή δεύτερης ξένης γλώσσας (η πρώτη είναι τα Αγγλικά) μπορούν κατ΄ εξαίρεση, όσοι έχουν λόγους να επιλέξουν στο γυμνάσιο διαφορετική 2η ξένη γλώσσα από αυτή που διδάχτηκαν στο Δημοτικό να υποβάλλουν στο διευθυντή του δημοτικού σχολείου αιτιολογημένη γραπτή αίτηση έως την 4η Ιουνίου 2020. Σας γνωρίζουμε επίσης πως οι δύο ξένες γλώσσες, μεταξύ των οποίων θα επιλέξετε, και οι οποίες διδάσκονται στο Γυμνάσιο, όπου θα εγγραφούν οι μαθητές του σχολείου μας είναι  η Γαλλική και η Γερμανική. Με δεδομένο ότι στο σχολείο μας οι μαθητές της Στ΄ τάξης φέτος διδάχτηκαν τη Γαλλική, αιτιολογημένη γραπτή αίτηση θα προσκομίσουν μόνο όσοι γονείς επιλέξουν ως δεύτερη ξένη γλώσσα τη Γερμανική.

 

Ο Διευθυντής του Σχολείου

Αλλαγή Β΄ Ξένης Γλώσσας