Αιτήσεις εγγραφών στα δημοτικά σχολεία

Από 15 έως 29 Μαΐου 2020 θα πραγματοποιηθούν οι αιτήσεις εγγραφών των μαθητών στα δημοτικά σχολεία της χώρας.

 

Τα δικαιολογητικά που θα χρειαστούν για την εγγραφή των μαθητών είναι:

α) Πιστοποιητικό γέννησης Δήμου ή Κοινότητας (αυτεπάγγελτα από το σχολείο, δε χρειάζεται να το προσκομίσουν οι γονείς).

β) Επίδειξη του Βιβλίαρίου Υγείας του Παιδιού ή προσκόμιση άλλου στοιχείου, στο οποίο αποδεικνύεται ότι έγιναν τα προβλεπόμενα εμβόλια.

γ) Το Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή

δ) Αποδεικτικό στοιχείο από το οποίο διαπιστώνεται η διεύθυνση κατοικίας τουτης μαθητή/τριας.

ε) Βεβαίωση Φοίτησης Νηπιαγωγείου και Πιστοποιητικό Φοίτησης Νηπιαγωγείου για την εγγραφή στο Δημοτικό.

 

Επισημαίνεται ότι τη σχολική χρονιά 2020 – 2021 στην Α΄ τάξη θα φοιτήσουν οι μαθητές που γεννήθηκαν από 1-1-2014 έως και 31-12-2014.

 

Επιπλέον, δίνεται η δυνατότητα εγγραφής και στο προαιρετικό Ολοήμερο Πρόγραμμα και στο Τμήμα Πρωινής Ζώνης.

Στο Ολοήμερο Πρόγραμμα δύνανται να εγγράφονται:

α) Οι μαθητές/τριες των οποίων εργάζονται και οι δύο γονείς/κηδεμόνες, προσκομίζοντας σχετική βεβαίωση του φορέα εργασίας τους ή κάρτα ανεργίας, στην περίπτωση που είναι άνεργοι. Δικαίωμα εγγραφής στο ολοήμερο δίνεται και στην περίπτωση που προσκομίζεται βεβαίωση εργασίας από τον ένα γονέα/κηδεμόνα ή κάρτα ανεργίας από τον άλλο. Για τους αυτοαπασχολούμενους, ελεύθερους επαγγελματίες, αγρότες κτλ. αρκεί η προσκόμιση πρόσφατης βεβαίωσης του ασφαλιστικού τους φορέα ή το πιο πρόσφατο ειδοποιητήριο πληρωμής του τρέχοντος έτους ακόμα και αν δεν έχει εξοφληθεί.

β) Οι μαθητές/τριες, των οποίων οι γονείς/κηδεμόνες ανήκουν σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες όπως,

? πολύτεκνοι/τρίτεκνοι/μονογονεϊκές οικογένειες, γονείς/κηδεμόνες με χρόνιες παθήσεις/ενταγμένοι σε πρόγραμμα απεξάρτησης/φυλακισμένοι,

? πολίτες τρίτων χωρών που διαμένουν σε κέντρα ή σε δομές φιλοξενίας του ελληνικού κράτους ή της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ και τα παιδιά τους φοιτούν σε σχολικές μονάδες 5 Π.Ε. με εγγραφή στο πρωινό πρόγραμμα, και δεν είναι ενταγμένα στις λειτουργούσες Δ.Υ.Ε.Π.

? Η εγγραφή των μαθητών/τριών που ανήκουν σε Ευάλωτες Κοινωνικές Ομάδες (Ρομά, προσφυγόπουλα) στο Ολοήμερο Πρόγραμμα γίνεται χωρίς προϋποθέσεις.

 

Προϋποθέσεις συμμετοχής μαθητών/τριών στο τμήμα Πρωινής Ζώνης (7:00-8:00):

Στο τμήμα αυτό δικαίωμα συμμετοχής έχουν μαθητές/τριες οι οποίοι είναι εγγεγραμμένοι/νες και φοιτούν στο ολοήμερο πρόγραμμα.