Στις 23 Aπριλίου 2015,

οι Ε΄ και ΣΤ΄ τάξεις του σχολείου μας επισκέφτηκαν το άλσος του Αγίου Νικολάου στη Νάουσα, προκειμένου να συμμετάσχουν στο άθλημα του Αγωνιστικού Προσανατολισμού στο δάσος (orienteering), που διοργανώθηκε στο πλαίσιο του Περιβαλλοντικού  Προγράμματος «Μονοπάτια του βουνού-Γνωριμία με τις ομορφιές του τόπου μας».

Η παραπάνω δράση εντάσσεται και στη θεματολογία του Κοινωνικού Σχολείου.

IMG_5745_640x480 IMG_5746_640x480 IMG_5747_640x480 IMG_5748_640x480 IMG_5749_640x480 IMG_5750_640x480 IMG_5751_640x480 IMG_5752_640x480 IMG_5753_640x480 IMG_5755_640x480 IMG_5756_640x480 IMG_5757_640x480 IMG_5758_640x480 IMG_5759_640x480 IMG_5760_640x480 IMG_5761_640x480 IMG_5762_640x480 IMG_5763_640x480 IMG_5764_640x480 IMG_5765_640x480 IMG_5766_640x480 IMG_5767_640x480 IMG_5768_640x480 IMG_5769_640x480 IMG_5770_640x480 IMG_5771_640x480 IMG_5772_640x480 IMG_5773_640x480 IMG_5774_640x480 IMG_5775_640x480 IMG_5776_640x480 IMG_5777_640x480 IMG_5778_640x480 IMG_5779_640x480 IMG_5780_640x480 IMG_5781_640x480 IMG_5782_640x480 IMG_5783_640x480 IMG_5784_640x480 IMG_5785_640x480 IMG_5786_640x480 IMG_5787_640x480 IMG_5788_640x480 IMG_5789_640x480 IMG_5790_640x480 IMG_5791_640x480 IMG_5792_640x480 IMG_5793_640x480 IMG_5794_640x480 IMG_5795_640x480 IMG_5796_640x480 IMG_5797_640x480 IMG_5798_640x480 IMG_5799_640x480 IMG_5800_640x480 IMG_5801_640x480 IMG_5802_640x480 IMG_5804_640x480 IMG_5805_640x480 IMG_5806_640x480 IMG_5807_640x480 IMG_5808_640x480 IMG_5809_640x480 IMG_5810_640x480 IMG_5811_640x480 IMG_5812_640x480 IMG_5813_640x480 IMG_5814_640x480 IMG_5815_640x480 IMG_5816_640x480 IMG_5817_640x480 IMG_5818_640x480 IMG_5819_640x480 IMG_5820_640x480 IMG_5821_640x480 IMG_5822_640x480 IMG_5823_640x480 IMG_5824_640x480 IMG_5825_640x480 IMG_5826_640x480 IMG_5827_640x480 IMG_5828_640x480 IMG_5829_640x480 IMG_5830_640x480 IMG_5831_640x480 IMG_5832_640x480 IMG_5833_640x480 IMG_5834_640x480 IMG_5835_640x480 IMG_5836_640x480 IMG_5837_640x480 IMG_5838_640x480 IMG_5839_640x480 IMG_5840_640x480 IMG_5841_640x480 IMG_5842_640x480 IMG_5843_640x480 IMG_5844_640x480 IMG_5845_640x480 IMG_5846_640x480 IMG_5847_640x480 IMG_5849_640x480

ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ ΣΤΟ ΔΑΣΟΣ (ORIENTEERING)