Η Γ΄τάξη του σχολείου μας στην Εύξεινο Λέσχη

Η Γ΄τάξη του σχολείου μας στην Εύξεινο Λέσχη

Την Τετάρτη, 21-1-2015, στα πλαίσια του μαθήματος της Ευέλικτης Ζώνης και του Προγράμματος Αγωγής Υγείας “Τα παιδία παίζει” που υλοποιούν, οι μαθητές και οι μαθήτριες της Γ΄ τάξης του σχολείου μας με το δάσκαλό τους, κ. Χατζηστυλλή Κυριάκο, πραγματοποίησαν εκπαιδευτική