Σχολικό έτος: 2014-15
Γνωστικό πεδίο: Γερμανικά
Τάξη: ΣΤ?
Εκπαιδευτικός: Δημητριάδου Χριστίνα

Ολοκληρώθηκε το πολιτιστικό πρόγραμμα φιλαναγνωσίας στη γερμανική γλώσσα.

Σχετικά με αυτή τη Μαθησιακή Ενότητα

Σύντομη Περιγραφή
Οι μαθητές γνώρισαν τη γερμανική ιστορική μορφή Till Eulenspiegel μέσα από ένα μικρό λογοτεχνικό εγχειρίδιο αποτελούμενο από δέκα ειδικά διασκευασμένες ιστορίες, συνέλεξαν πληροφορίες σχετικά με τα χαρακτηριστικά στοιχεία
του “βιβλίου”, κατανόησαν το περιεχόμενο των κειμένων μέσα από δραστηριότητες σχεδιασμένες για τη γλωσσική τους προσπέλαση, μέσα από σχεδιαστικές αναπαραστάσεις και τη σύνταξη σύντομων περιλήψεων, προέβησαν σε αποφάσεις
σχετικά με την αγαπημένη τους ιστορία και με το αν προτείνουν το εγχειρίδιο ως αναγνωστικό υλικό και σε άλλους μαθητές, παρήγαγαν ένα CD με ένα ακουστικό βιβλίο των ιστοριών, δημοσίευσαν τα συμπεράσματα και τα αποτελέσματα της
έρευνας καθώς και το ακουστικό βιβλίο σε Blog του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου και τέλος διέθεσαν το CD με το ψηφιακό ηχητικό υλικό καθώς και το αναγνωστικό υλικό για τη δημιουργία “ξενόγλωσσης γωνιάς” του σχολείου.

Γνωστικό Πεδίο
Γερμανικά
Θέμα
Till Eulenspiegel-zehn Geschichten
Μαθησιακό Επίπεδο
Α1

Στόχος του προγράμματος ήταν:
Οι μαθητές και οι μαθήτριες
?να υποκινηθούν και να κινητοποιηθούν μέσα από την ενασχόληση με λογοτεχνικά κείμενα, τα οποία παρουσιάζουν διασκεδαστικό περιεχόμενο και τους “προκαλούν” γνωστικά, αλλά και συναισθηματικά
?να αναπτύξουν τη θέληση για οικειοθελή ανάγνωση γερμανόφωνων κειμένων
?να αποκτήσουν γεωγραφικές γνώσεις για τη χώρα της γλώσσας-στόχου
?να διευρύνουν και να εμπεδώσουν νέο λεξιλόγιο
?να επεκτείνουν γενικότερα τη γλωσσική τους ικανότητα, την ικανότητα κατανόησης & παραγωγής προφορικού και γραπτού λόγου, μέσα στα οποία η επικοινωνιακή ικανότητα έχει τον κεντρικό λόγο
?να αποκτήσουν αίσθηση του δομικού συστήματος της γλώσσας-στόχου (μεταγλωσσική διάσταση)
?να ευαισθητοποιηθούν στην αισθητική πλευρά της γλώσσας-στόχου ανακαλύπτοντας τις αισθητικές της διαστάσεις και αναπτύσσοντας τρόπους δημιουργικής έκφρασης σε αυτήν
?να εκμεταλλευτούν αφορμές για συζήτηση σχετικά με διάφορα θέματα που προέκυπταν, προς επεξήγηση και αποσαφήνιση εννοιών και περιεχομένου, προς ανάπτυξη επιχειρημάτων υπέρ ή κατά και σε ζητήματα προσωπικών τοποθετήσεων
?να αναπτύσσουν και να βελτιώσουν την ικανότητα ανάλυσης κειμένων εντοπίζοντας και διερευνώντας τις ιδιαιτερότητες και τα στιλιστικά χαρακτηριστικά ενός λογοτεχνικού κειμένου
?να διατυπώσουν ερμηνευτικές υποθέσεις σχετικά με το περιεχόμενο των κειμένων
?να επεκτείνουν και να εμπλουτίσουν την ενασχόληση με τη λογοτεχνία με δημιουργικές δραστηριότητες καλλιτεχνικής δράσης και συνθετικής παραγωγής
?να διαμορφώσουν πολυπολιτισμική συνείδηση μέσα από τη γνωριμία με το γερμανόφωνο πολιτισμό
?να αναπτύξουν την κριτική τους ικανότητα μέσα από διαδικασίες αξιολόγησης βάση κριτηρίων
? να εργαστούν συνεργατικά σε ομάδες
? να καταλήξουν σε αποτελέσματα και να εξάγουν συμπεράσματα μέσα από συνεννόηση, συμφωνία και ανταλλαγή απόψεων και επιχειρημάτων
? να παρέχουν βοήθεια και στήριξη στα μέλη της ομάδας
? να παράγουν τελικά προϊόντα και υλικό μέσα από τη γενικότερη αλληλεπίδραση των ομάδων
?μάθουν να χειρίζονται νέα οπτικοακουστικά εποπτικά μέσα
?να εξοικειωθούν με λογισμικά, εφαρμογές, προγράμματα και με το διαδίκτυο ως μέσο εύρεσης πληροφοριών, αλλά και ως κανάλι δημοσίευσης, προβολής και προώθησης/διάθεσης υλικού

Σχετικά με το πρόγραμμα: εδώ

 

«Deutsche Literatur-los geht’s!/Γερμανική λογοτεχνία, εμπρός πάμε!»