Αξιότιμοι γονείς και κηδεμόνες

Αγαπητά μας παιδιά.

 

Από Δευτέρα έχουμε την επιστροφή όλων μας στο σχολείο. Οι αλλαγές όμως που πρόκειται να συναντήσουμε είναι πολλές, όπως και οι προκλήσεις που θα αντιμετωπίσουμε. Βιώνουμε μία νέα πραγματικότητα που επηρεάζει σε πολύ μεγάλο βαθμό και το σχολείο.

Ξεχνάμε το σχολείο της ξενοιασιάς, της ανεμελιάς, της πλάκας και περνάμε στο σχολείο της υπευθυνότητας, των αυστηρών κανόνων υγιεινής, της υπακοής. Η αλλαγή είναι δύσκολη αλλά πρέπει να πετύχει. Για το καλό όλων μας, των εκπαιδευτικών, των παιδιών, των ανθρώπων που αγαπάμε.

Στα πλαίσια επανέναρξης της λειτουργίας των σχολείων ακολουθούμε τους κανόνες που μας υποδεικνύει το Υπουργείο Παιδείας και ο ΕΟΔΥ.

 

Παρακάτω ακολουθούν βασικές κατευθυντήριες οδηγίες για την επιστροφή των παιδιών στο σχολείο μας. Παρακαλώ να τηρηθούν όσο το δυνατόν ακριβέστερα, ώστε να αποφευχθούν τυχόν δυσάρεστες καταστάσεις.

 

  • Σπάσιμο τμημάτων

Με βάση τις οδηγίες για σπάσιμο τμημάτων με αριθμό άνω των 15 μαθητών αλλά κι εκείνων που για λόγους χωροταξικούς δεν μπορούν να εξασφαλίσουν 1,5 μέτρο απόσταση ανά μαθητή, τα τμήματα του σχολείου μας διαμορφώνονται ως εξής:

Α΄ τάξη: Συνεχίζει ως έχει, χωρίς να υπάρξει διάσπαση.

Β΄ τάξη: Χωρίζεται σε Β1 και Β2.

Γ΄ τάξη: Συνεχίζει ως έχει, χωρίς να υπάρξει διάσπαση.

Δ΄ τάξη: Χωρίζεται σε Δ1 και Δ2.

Ε΄ τάξη: Χωρίζεται σε Ε1 και Ε2.

ΣΤ΄ τάξη: Χωρίζεται σε ΣΤ1 και ΣΤ2.

 

Παρακάτω θα αναφερθούν και οι μαθητές που υπάγονται σε κάθε τμήμα.

Συγκεκριμένα:

Α΄ τάξη: Όλοι οι μαθητές και οι μαθήτριες που φοιτούν στην Α΄ τάξη (δε χωρίζεται).

Β1: Αλφαβητικά οι μαθητές από Α έως και Ν.

Β2: Αλφαβητικά οι μαθητές από Ξ έως και Ω.

Γ΄ τάξη: Όλοι οι μαθητές και οι μαθήτριες που φοιτούν στη Γ΄ τάξη (δε χωρίζεται).

Δ1: Αλφαβητικά οι μαθητές από Α έως και Πέσ??. Πέτ.

Δ2: Αλφαβητικά οι μαθητές από Πίπ?.. Αν. έως και Ω.

Ε1: Αλφαβητικά οι μαθητές από Α έως και Μπρο?. Ευρ.

Ε2: Αλφαβητικά οι μαθητές από Μωυσ?? Σοφ. έως και Ω.

ΣΤ1: Αλφαβητικά οι μαθητές από Α έως και Μπιτ?? Ιωά.

ΣΤ2: Αλφαβητικά οι μαθητές από Μυλ?? Φώτ. έως και Ω.

 

  • Ημέρες προσέλευσης

Οι μαθητές θα προσέρχονται στο σχολείο με βάση το τμήμα που ανήκουν τις μέρες που ορίζονται για το τμήμα τους και μόνο τότε.

Συγκεκριμένα για την εβδομάδα 1/6/2020 ? 5/6/2020 η προσέλευση των μαθητών έχει ως εξής:

Δευτέρα ? Τετάρτη ? Παρασκευή οι τάξεις και τα τμήματα: Α, Β1, Γ, Δ1, Ε1, ΣΤ2.

Τρίτη ? Πέμπτη οι τάξεις και τα τμήματα: Α, Β2, Γ, Δ2, Ε2, ΣΤ1.

 

 

  • Ώρες προσέλευσης – αποχώρησης

Για την αποφυγή συνωστισμού κατά τη διάρκεια προσέλευσης και αποχώρησης των μαθητών ορίζονται συγκεκριμένες ώρες κατά τη διάρκεια των οποίων οι μαθητές θα προσέρχονται στο σχολείο και θα αποχωρούν από αυτό. Επισημαίνεται ότι δεν επιτρέπεται η είσοδος συνοδών στο χώρο του σχολείου.

Ώρες προσέλευσης:

Ε΄ ? ΣΤ΄ τάξη: 8:00 ? 8:10

Γ΄ τάξη: 8:10 ? 8:15

Δ΄ τάξη: 8:15 ? 8:20

Α΄ – Β΄ τάξη: 8:20 ? 8:25

Επιτρέπεται η προσέλευση μαθητών εκτός των ωρών που αναφέρονται μόνο στις περιπτώσεις που πρόκειται για αδέρφια που προσέρχονται μαζί στο σχολείο.

Οι μαθητές κατά την προσέλευσή τους εισέρχονται κατευθείαν στην τάξη τους.

 

Ώρες αποχώρησης:

Για την αποχώρηση θα χρησιμοποιείται και η έξοδος από την πλευρά του νηπιαγωγείου.

Ε΄ ? ΣΤ΄ τάξη: 13:10 ? 13:15 (Η ΣΤ΄ τάξη από την κεντρική είσοδο και η Ε΄ τάξη από την έξοδο του νηπιαγωγείου.

Γ΄ ? Δ΄ τάξη: 13:15 ? 13:20 (Η Γ΄ τάξη από την κεντρική είσοδο και η Δ΄ τάξη από την έξοδο του νηπιαγωγείου.

Α΄ ? Β΄ τάξη: 13:20 ? 13:25 (Η Α΄ τάξη από την κεντρική είσοδο και η Β΄ τάξη από την έξοδο του νηπιαγωγείου.

Επισημαίνεται ότι και οι συνοδοί που θα περιμένουν εκτός του προαυλίου του σχολείου θα πρέπει να τηρούν μεταξύ τους τις απαραίτητες αποστάσεις, ώστε να αποφεύγεται ο συνωστισμός.

 

  • Αλλαγή προγράμματος

Οι μαθητές ακολουθούν κανονικά το ωρολόγιό πρόγραμμα που τους έχει δοθεί, ως προς τα μαθήματα. Θα υπάρξει τροποποίηση των διαλειμμάτων και των ωρών διδασκαλίας για τις οποίες θα ενημερωθούν οι μαθητές από τους δασκάλους των τάξεων κατά την προσέλευσή τους στο σχολείο.

 

  • Διανομή φωτοτυπιών

Έπειτα από οδηγίες προφύλαξης των μαθητών, δε θα υπάρχει μοίρασμα φωτοτυπιών για το σπίτι καθώς και διόρθωση τετραδίων από τους εκπαιδευτικούς. Ο τρόπος επίλυσης ασκήσεων και ανατροφοδότησης θα τροποποιηθεί και θα επεξηγηθεί από τους εκπαιδευτικούς των τάξεων κατά την προσέλευση των μαθητών στο σχολείο.

 

  • Διαλείμματα

Κατά τη διάρκεια των διαλειμμάτων, οι μαθητές θα κρατούν τις απαραίτητες αποστάσεις μεταξύ τους και θα υπακούν στις οδηγίες των εφημερευόντων εκπαιδευτικών. Καλό είναι να έχουν μαζί τους ένα μπουκάλι με νερό κι ένα καπέλο για τις μέρες ηλιοφάνειας.

 

 

  • Ολοήμερο πρόγραμμα

Το Ολοήμερο τμήμα, ΔΕ θα λειτουργήσει προς το παρόν. Για τυχόν επαναλειτουργία του θα σας ενημερώσουμε με νεότερη ανακοίνωση.

 

Οι καιροί είναι δύσκολοι. Χρειάζεται κοινή προσπάθεια από όλους μας για να αντιμετωπίσουμε τις νέες αυτές συνθήκες. Προέχει όμως η ασφάλεια όλων μας κι αυτό μπορεί να επιτευχθεί σε μεγάλο βαθμό με την απαρέγκλιτη τήρηση των κανόνων. Θα το ξεπεράσουμε κι αυτό. Για οτιδήποτε νεότερο θα σας ενημερώνουμε άμεσα.

 

Με εκτίμηση

Οι εκπαιδευτικοί του σχολείου

Επιστροφή στο σχολείο