Αγαπητοί γονείς και κηδεμόνες,

Οι Παρασκευές του Μαΐου που η τσάντα θα μένει στο σχολείο είναι:

  • 10 Μαΐου
  • 17 Μαΐου
  • Τον Ιούνιο, η τσάντα θα παραμείνει στο σχολείο την Παρασκευή 7 Ιουνίου

Νάουσα,  7- 5- 2019

Το Διδακτικό προσωπικό                                       Η Διευθύντρια

του σχολείου                                                  Αβραμίδου Βέρα

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΡΑΣΗ Η ΤΣΑΝΤΑ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ-ΜΑΪΟΣ & ΙΟΥΝΙΟΣ