5ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ  ΣΧΟΛΕΙΟ                                  Σχολικό έτος 2018-19

ΝΑΟΥΣΑΣ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ

Αγαπητοί γονείς και κηδεμόνες, σύμφωνα με εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας, την τρέχουσα σχολική χρονιά, δύο τουλάχιστον σαββατοκύριακο τον μήνα η τσάντα θα μένει στο σχολείο, για να είναι ελεύθερο το παιδί να ασχολείται με πράγματα που το ευχαριστούν.

Οι Παρασκευές του Απριλίου που η τσάντα θα μένει στο σχολείο είναι:

  • 5 Απριλίου
  • 12 Απριλίου

Παρακαλείσθε τις Παραπάνω Παρασκευές να βάζετε στην τσάντα και τα βιβλία της Δευτέρας.

Νάουσα,  27- 3- 2019

Το Διδακτικό προσωπικό                                       Η Διευθύντρια

του σχολείου                                                          Αβραμίδου Βέρα

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΡΑΣΗ “Η ΤΣΑΝΤΑ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ”- ΑΠΡΙΛΙΟΣ