Το σχολείο μας, μετά από τρία χρόνια δράσεων (2015-2018) που σχετίζονται με τους στόχους της Unesco για την Αειφόρο Ανάπτυξη, παρέλαβε, στις 5/10/2018 το Πιστοποιητικό των Συνεργαζόμενων Σχολείων με την Unesco!

Μεγάλη χαρά και μεγάλη τιμή!

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ UNESCO_640x480

 

 

 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ UNESCO