Στις 19/4/2016 στα πλαίσια του Περιβαλλοντικού Προγράμματος “Πεζοπορώ για να γνωρίσω τις φυσικές ομορφιές των βουνών της πατρίδας μου”, τα παιδιά της Δ΄και Ε΄τάξης του σχολείου μας που παίρνουν μέρος στο πρόγραμμα επισκέφθηκαν με τους υπεύθυνους του προγράμματος, κο Μάϊνο Κων/νο, κα Αβραμίδου Βέρα και κα Κουγιουμτζόγλου Μάρθα, καθώς και συνοδεία γονέων και κηδεμόνων τους την περιοχή “Ντορντόπολη” του Βερμίου.

IMG_6296 IMG_6298 IMG_6299 IMG_6300 IMG_6301 IMG_6303 IMG_6305 IMG_6306 IMG_6308 IMG_6309 IMG_6310 IMG_6311 IMG_6312 IMG_6313 IMG_6315 IMG_6316 IMG_6317 IMG_6318 IMG_6319 IMG_6320 IMG_6331 IMG_6332 IMG_6332 IMG_6333 IMG_6334 IMG_6335 IMG_6336 IMG_6337 IMG_6338 IMG_6339 IMG_6340 IMG_6341 IMG_6342 IMG_6343 IMG_6344 IMG_6345

ΝΤΟΡΝΤΟΠΟΛΗ
Ετικέτες: