Την Πέμπτη 17 Μαρτίου 2016, το σχολείο μας επισκέφθηκε ο καθηγητής Φυσικής, διδάκτορας Νανοτεχνολογίας κ. Μπύρος Θεόδωρος, ύστερα από πρόσκληση της Δ/ντριας και του διδακτικού προσωπικού του σχολείου, στο πλαίσιο της σειράς θεωρητικών και εργαστηριακών μαθημάτων Φυσικής που πραγματοποιεί το σχολείο, για να συνδέσει τις γνώσεις των μαθητών/τριών της Ε΄ και της ΣΤ΄ τάξης με την πράξη, αποδεικνύοντας την αναγκαιότητα και την ομορφιά του πειραματισμού.

Σκοπός της προσπάθειας αυτής είναι να αναδειχθούν οι Φυσικές Επιστήμες ως απαραίτητα ερμηνευτικά κλειδιά για την κατανόηση του κόσμου μας, την δημιουργική αφομοίωση της τεχνολογικής προόδου, και τη βελτίωση του βιοτικού μας επιπέδου και να ενθαρρυνθούν οι μαθητές/τριες να απομυθοποιήσουν τους όποιους φόβους τους για τις «δύσκολες και ακαταλαβίστικες» Φυσικές Επιστήμες.

SAMSUNG TECHWIN DIGIMAX-230 SAMSUNG TECHWIN DIGIMAX-230 SAMSUNG TECHWIN DIGIMAX-230 SAMSUNG TECHWIN DIGIMAX-230

« Γνωριμία με τις Φυσικές Επιστήμες »