5ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ  ΣΧΟΛΕΙΟ                               Σχολικό έτος 2015-16

ΝΑΟΥΣΑΣ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ

Αγαπητοί γονείς και κηδεμόνες, σύμφωνα με την εγκύκλιο Φ.3/528/137969/Γ1 του Υ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ. με θέμα Ασφάλεια και Απουσίες μαθητών, σας ενημερώνουμε:

1) ότι η προσέλευση των μαθητών στο σχολείο το πρωί, θα γίνεται από τις 7: 55 μέχρι τις 8: 10.

Μετά την πρωινή  προσευχή η αυλόπορτα του σχολείου θα κλειδώνει.

Το πρώτο διάλειμμα είναι από τις 9: 40΄ μέχρι 10: 00΄

Το δεύτερο διάλειμμα είναι από τις 11: 30΄ μέχρι 11: 45΄

Τα παιδιά των τάξεων πρώτης (Α΄) και δευτέρας (Β΄) σχολάνε στις 12:25΄.

Το τρίτο διάλειμμα είναι από τις 12: 25΄ μέχρι 12: 35΄.

Το εξάωρο σχολάει στις 13: 15΄, ενώ οι μαθητές που έχουν επτάωρο σχολάνε στις 14:00΄.

Όταν υπάρξει ανάγκη επικοινωνίας των γονέων με το σχολείο, η αυλόπορτα θα ξεκλειδώνει από τους δασκάλους υπηρεσίας (σύντομα θα τοποθετηθεί κουδούνι ηλεκτρονικό).

Σε περίπτωση που κάποιος γονέας επιθυμεί να επισκεφθεί το σχολείο παρακαλείται να επικοινωνήσει προηγουμένως τηλεφωνικά με τη διεύθυνση, τηλ. 23320 22239.

Ως εκ τούτου απαγορεύεται η παρουσία των γονέων μέσα στο σχολείο για την παράδοση και παραλαβή των παιδιών τους  στην αρχή και στο τέλος των μαθημάτων.

Η παράδοση και παραλαβή των μαθητών/τριών θα γίνεται στην εξώπορτα της αυλής του σχολείου.

2) Η φοίτηση των μαθητών καταγράφεται σε καθημερινή βάση από τον εκπαιδευτικό της τάξης, (ΠΔ 201/98, άρθρο 11, παρ. 2, εδαφ. α)  στο πλαίσιο της επικοινωνίας σχολείου – οικογένειας.

     Σε περίπτωση αδικαιολόγητων απουσιών μαθητών, ακολουθούνται όσα προβλέπονται στο ΠΔ 201/98, (άρθρο 11, παρ. 2, εδαφ. α και β)

      Οι γονείς είναι υποχρεωμένοι να ενημερώνουν το σχολείο από τις 8:00 έως τις 8:30 π.μ. το λόγο απουσίας του παιδιού τους, είτε δια της παρουσίας τους, είτε δια τηλεφώνου.

     Όλοι οι μαθητές & οι μαθήτριες (ιδιαίτερα της Α΄ τάξης) είναι απαραίτητο να έχουν γραμμένα στο βιβλίο της Γλώσσας τηλέφωνα σταθερά και κινητά γονέων και παππούδων για περίπτωση ανάγκης (διότι πολλές φορές αυτά αλλάζουν).

     Εάν αυτό είναι δυνατόν, όλα τα παιδιά να φέρουν ένα πακέτο χαρτιά Α4, 80 γραμμαρίων, για τις φωτοτυπίες της χρονιάς, που θα παραδώσουν στο δάσκαλο/α της τάξης τους.

 

    Το σχολείο έχει ιστοσελίδα (http://5dim-naous.ima.sch.gr/), από όπου μπορείτε να ενημερώνεστε για θέματα λειτουργίας, αλλά και προγράμματα που υλοποιούνται.

 

Παρακαλούμε την τήρηση των πιο πάνω για την εύρυθμη λειτουργία του σχολείου και σας ευχαριστούμε για την κατανόηση.

 

Νάουσα,  11 – 9- 2015

Το Διδακτικό προσωπικό                                                Η Διευθύντρια

του σχολείου                                                        Αβραμίδου Βέρα

 

ΠΡΟΣΟΧΗ!   Εισοδηματική ενίσχυση οικογενειών

Η εισοδηματική ενίσχυση καταβάλλεται μόνο εφόσον το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα του δικαιούχου δεν υπερβαίνει το ποσό των (3000) ευρώ.

Πληροφορίες στη Δ/ντρια του Σχολείου.

 

Ενημερωτικό προς γονείς-Έναρξη σχολικής χρονιάς