Διδακτικό Ωράριο Λειτουργίας 5ου Ολοήμερου Δημοτικού Σχολείου Νάουσας

Για όλες τις τάξεις

ΩΡΕΣ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

 
07:15 – 08:00

45’

Πρωινή Ζώνη
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
08:00 – 08:15

10’

Υποδοχή μαθητών
08:10 – 09:40

90’

1η διδακτική περίοδος (1η – 2η διδακτικές ώρες)
09:40 – 10:00

20’

Διάλειμμα
10:00 – 11:30

90’

2η διδακτική περίοδος (3η – 4η διδακτικές ώρες)
11:30 – 11:45

15’

Διάλειμμα
11:45 – 12:25

40’

5η διδακτική ώρα
12:25 – 12:35

10’

Διάλειμμα
12:35 – 13:15

40’

6η διδακτική ώρα

ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

13:15 – 13:20

5’

Μετάβαση μαθητών Ολοήμερου στην αίθουσα σίτισης
13:20 – 14:00

40’

Φαγητό – Ξεκούραση – Προετοιμασία
14:00 – 14:15

15’

Διάλειμμα
14:15 – 15:00

45’

1η διδακτική ώρα
15:00 – 15:15

15’

Διάλειμμα
15:15 – 16:00

45’

2η διδακτική ώρα
16:00   Αποχώρηση μαθητών