Πρόγραμμα

 

Διδακτικό Ωράριο Λειτουργίας 5ου Ολοήμερου Δημοτικού Σχολείου Νάουσας

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  5΄

 

 40΄

08:10 – 09:40 90′ 1η διδακτική περίοδος (1η και 2η ώρα)
09:40 – 10:00 20 ‘ Διάλειμμα
10:00 – 11:30 90′ 2η διδακτική περίοδος (3η και 4η  ώρα)
11:30 – 11:45 15′ Διάλειμμα
11:45 – 12:25 40 ‘ 5η ώρα  (*2)
12:25 – 12:35 10′ Διάλειμμα
12:35 – 13:15 40′ 6η ώρα Ο Λ

Ο       

Η     

Μ     

Ε     

Ρ     

Ο     

       

13:15 – 13:20  Διάλειμμα
13:20-14:00    1η ώρα Ολοήμερου Προγράμματος: Σίτιση
14:00 – 14:15     15΄ Διάλειμμα
14:15 – 15:00     45΄ 2η ώρα Ολοήμερου Προγράμματος: Μελέτη – Προετοιμασία
 ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΟΛΟΗΜΕΡΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ